RENOWACJA MISJI W FARZE TRWA

Z FARY kilka zdjęć z porannej modlitwy w poniedziałek.
Dziś tematem naszych rekolekcyjnych rozważań jest MODLITWA.
ADORACJA po porannej i wieczornej Mszy świętej łączy się z modlitwą za małżonków i rodziców.
PRZYPOMINAMY: 17.00 i 18.30 - Msze święte w Farze; o 16.30 w Olszynie. TRANSMISJA o 18.30.
PRZYJDŹ... ????????????