MISJE ŚWIĘTE W FARZE DOBIEGAJĄ KOŃCA

MISJE ŚWIĘTE w ostrzeszowskiej FARZE dobiegają końca. Za nami już nabożeństwo przy KRZYŻU MISYJNYM - przykręcona kolejna tabliczka ze świadectwem o tym wydarzeniu...
Wyrażamy UWIELBIENIE WOBEC BOGA za to, że nas tak bardzo swoją Miłością ubogacił... celebrowaliśmy w te dni wszystkie Sakramenty - za wyjątkiem święceń kapłańskich, ALE dziękowaliśmy za 25 lat Kapłaństwa Ojca Zbigniewa BRUZI, misjonarza.
Wyrażamy wielką wdzięczność wobec Misjonarzy Redemptorystów: o. Zbigniewa Bruzi oraz o. Józefa Grzywacza, którymi się w te dni skutecznie i sprawnie posługiwał: Drodzy Ojcowie niech Wam Bóg obficie błogosławi, Matka Boże i Święty Józef niech opiekują się Wami...
Wielka radość z powodu Waszej Drodzy Parafianie (i nie tylko) obecności i uczestnictwa w Misjach...
Tylu ludziom trzeba by podziękować za ofiarną pracę, by się te Misje mogły odbyć - może będzie okazja żeby ich wymienić, ale wszystkim BARDZO DZIĘKUJEMY!
Wielka nadzieja w tym prostym znaku odnowionej Kaplicy - oby nigdy nie pozostawał tam Chrystus sam - ZAPRASZAMY NA ADORACJĘ NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU każdego0 dnia...
A do tego słowa garść fotografii (większość autorstwa Pana Romana - dziękujemy)